[18+ Hàn Quốc] Chế độ của tình dục

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • Phóng to

Một bộ phim 18+ Hàn Quốc rất hay để xem nếu bạn quan hệ tình dục thì có giảm cân được hay không. Yeong-gyu và Tae-joon đang làm cho một bộ phim tài liệu. Tuần đầu tiên, họ có quan hệ tình dục một lần với một người phụ nữ. Tuần thứ hai, họ có quan hệ tình dục hai lần với hai người phụ nữ. Tuần thứ ba, họ có quan hệ tình dục ba lần với ba người phụ nữ. Bất kể quốc tịch, hôn nhân hoặc qua đường ? Trường hợp là kết thúc của dự án táo bạo này mà đi vào trong 3 tuần với 6 phụ nữ?