Bình nước có thuốc kích dục ở chung cư

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • Phóng to

Anh chàng nhân viên công ty cung cấp nước cho chung cư này có ý định muốn chén hết toàn bộ gái trong khu chung cư này vì gái ở đây quá xinh, anh thấy có một bình nước lọc công cộng ở tầng dưới anh đã nghĩ ra kế hoạch, anh cho thuốc kích dục vào bình nước lọc đó rồi đứng rình đợi có cô gái nào uống anh liền xuất hiện rồi bắt chuyện chờ thuốc ngấm, cố gái uống nước được một lúc thì bắt đầu cảm thấy nứng và kế hoạch của anh nhân viên nước đã thành công…