Bố chồng cuồng dâm và cô con dâu xinh đẹp

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Ông bố chồng bị ốm người con trai đã cho vợ của mình sang chăm sóc cho bố mình, ông bố chồng đã thích người con của mình từ lâu nhân cơ hội này ông bố chồng đã gạ gẫm cô con dâu xinh đẹp của mình, mới đầu do ngần ngại cô con dâu đã từ chối nhưng ông bố chồng không bỏ cuộc tiếp tục gạ gẫm cô con dâu mình những ngày sau đó. Và đến hôm nay cô con dâu đang lau người cho mình ông bố chồng đã ngồi dậy ôm lấy con dâu kích dục làm cho cô con dâu thật sự sung sướng…